PRISER


En stor del af de behandlinger vi tilbyder er der faste priser på, dette er ens for alle tandlæger i Danmark.

Det er også fælles for alle tandklinikker, at det er sundhedsstyrelsen, som udstikker retningslinjerne for behandlingerne.

Priserne på disse ydelser fremgår af honorartabellerne, som du kan finde her

Nogle behandlinger er med variabel patientbetaling, som fremgår af prisliste i vores venteværelse, samt i denne pdf.

Såfremt du ønsker et eksakt overslag, kræver det en forudgående undersøgelse på klinikken.